Projektstart för nya Interreg-projektet Food education for the future!

Första veckan i oktober träffades samarbetspartners från Sverige, Norge och Finland i Vasa för uppstart av projektet Food education for the future.

Med utgångspunkt i gemensamma utmaningar med klimatförändringar och låg självförsörjningsgrad av livsmedel, fokuserar projektet på skolan och lärandets betydelse för en hållbar samhällsutveckling och framtida hållbara livsmedelssystem i nordligaste Skandinavien.

Det övergripande syftet är att stärka lärares kompetens och skolors möjligheter att undervisa om hållbar livsmedelsproduktion genom att:

  • Skapa kunskap och underlätta kunskapsspridning om samband mellan lokal matproduktion, hållbar utveckling och självförsörjningsgrad av livsmedel.
  • Sammanföra modern kunskap med traditionell kunskap om matproduktion.
  • Utveckla och stötta nätverk mellan matproducenter, lärare och andra utbildningsaktörer.
  • Skapa möjligheter för skolor att besöka och samverka med lokala matproducenter, exempelvis lantbrukare, fiskare, trädgårdsodlare eller renskötare.


Dessutom kommer undervisningsmaterial att utvecklas i projektet och en kurs för lärare, livsmedelsproducenter, måltidspersonal och upphandlare i kommunerna tas fram.

Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen (Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat) och Kalix kommun har, tillsammans med aktörer från Finland och Norge, beviljats drygt 19 miljoner kronor av Interreg Aurora för projektet som kommer att pågå till och med 2026. Projektet medfinansieras av Region Norrbotten.

Logotyp Interreg Aurora. EU-flagga. 
Interreg Aurora Co founded by the European union. Food education for the future.Region Norrbotten logotyp