Ny Mat från Arctic

I projektet har livsmedelsföretag inom Interreg Nords programområde i Norge, Sverige och Finland fått möjlighet till utveckling av sina företag och sin kompetens genom seminarier på hemmaplan, gemensamma möten, studiebesök över gränserna samt gemensamma studiebesök i Europa. Fokus har varit utveckling av nya produkter och marknader. Utbyten mellan företagen har varit en central del av projektet.

Projektledare: Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Projektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Interreg Nord och regionala projektmedel Länsstyrelsen/region Norrbotten
Samverkansparter: Pro Agria Uleåborg, Finland

Startdatum: 2015-08-01
Slutdatum: 2018-05-01

Hushållningssällskapets logotyp