Norrbottniska kostråden Hitta Ditt Sätt

Ekologiskt, lokalt eller säsongsbetonat? Och sen ska det ju helst vara gott och nyttigt också. I de norrbottniska kostråden Hitta Ditt Sätt har vi förenat budskapen om att äta både gott, hälsosamt och hållbart. 

Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi har tillsammans med Norrbottens folkhälsostrategi tagit fram kostråden, som vänder sig till alla våra norrbottniningar som vill äta mer hälsosamt och samtidigt hållbart och bidra till länsvisionen om Mer norrbottnisk mat på tallriken. Länsstyrelsen och Region Norrbotten har sedan fortsatt samarbetet i användningen av dessa kostråd, som nu är en naturlig del i folkhälsoarbetet och implementeras på många olika ställen i samhället. Ni möter kostråden på folkhälsosamtalen, i utställningen MatRätt på Teknikens hus och i undervisningen vid Luleå tekniska universitet för att nämna några exempel.

Kostråden finns upptryckta som flyers, men ni hittar dem som pdf digitalt på vår webbplats här.

Nära Mat podden bjuder på samtal om de norrbottniska kostråden

Nära Mat podden bjuder på samtal med drivna producenter, kreativa entreprenörer och spännande aktörer i livsmedelsbranschen i norr. Målet är att öka kunskapen om vår mat och livsmedelsproduktion i norr, både för att öka konsumtionen men vi behöver också fler som producerar mat i norra Sverige. Vi hoppas att podden bidrar till att öka förståelsen för våra producenters förutsättningar och att inspirera fler att producera mer mat från norr! Lyssna gärna på avsnittet om våra Norrbottniska kostråd Hitta Ditt Sätt.

Hulda och Malin spelar in podd på grillplatsen