En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Nationell livsmedelsstrategi

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

Fotomontage av kvinna som äter ett äpple med gräs i förgrunden
Foto: Astrakan/Folio, Maria Nilsson/Regeringskansliet