Nära Mat podden 23: Precisionsodling i Skåne med rymdteknik från norr

Hur hänger rymdteknik och precisionsodling ihop? Med hjälp av precisisionsodling kan lantbrukaren få en högre skörd, bättre lönsamhet och också jobba mer miljösmart. Camilla Persson, växtodlingsrådgivare på Lantmännen, kallar det för ett smart och effektivt jordbruk. Mycket av den här tekniken bygger på något som Norrbotten är experter på: nämligen rymdteknik som Johanna Bergström Roos från LTU Business kommer berätta mer om. Hur det här hänger ihop och om framtidens digitala jordbruk, det får du lära dig mer om i detta avsnitt av Nära Mat podden. 

Programledare: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten.

– Idén med precisionsodling är att vi ska kunna öka skördarna där potentialen finns och att minska insatserna där vi lägger på lite för mycket. Det blir bättre lönsamhet, bättre skördar och bättre för miljön.

- Vi är väldigt duktiga på satellitteknik och satelitbilder i Norrbotten. Det är bland annat dessa bilder som kan hjälpa jordbrukaren att få ett så smart och effektivt jordbruk som möjligt.

Nära Mat podden 23: Precisionsodling i Skåne med rymdteknik från norr