Remissversion: Norrbottens livsmedelsstrategi 2021-2030

Under 2020 och 2021 har Samordnaren för Nära Mat, tillsammans med styrgruppen, ansvarat för en revideringsprocess av den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat. Processen har bestått i ett antal möten och dialog med aktörer i livsmedelssektorn i Norrbottens län. Fyra större konferenser har genomförts digitalt mellan den 10 november 2020 och 4 maj 2021 med 70–90 deltagare per tillfälle. Totalt har närmare 200 enskilda individer deltagit vid minst en av dessa digitala konferenser, som innehållit aktuella ämnen och workshops där deltagarna bidragit med input i revideringsarbetet. Sammanfattningar från konferenserna finns presenterade på www.naramat.nu. Fokus under revideringsprocessen har varit att vi skall uppnå effekter hos aktörerna i värdekedjan.


Livsmedelsstrategins målgrupp
Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi riktar sig till aktörer i Norrbottens livsmedelkedjan det vill säga livsmedelsproducenter, livsmedelshandeln, offentlig sektor, finansiärer, branschorganisationer, kunskapsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser men också regionala och lokala politiker.

Projektledare: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten
Samverkanspartner: Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF Norrbotten
Finansiering: Projekt Nära Mat 2.0 – revidering av Norrbottens livsmedelsstrategi

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.