God Jul allesammans, snart lägger vi år 2020 till handlingarna

Julgran med belysning

Låt er nu väl smaka av vår norrbottniska mat till julbordet. Under ett brokigt år har vi fått ta del av både mot och medgångar där Covid 19 gjort sig påmint i de flesta sammanhang. Men vi kan ändå se tillbaka på ett spännande år, där inte minst den digitala utvecklingen gjort ett stort kliv […]